O nama

"BILJE TOŠIĆ" je firma koja se bavi vrlo uspešno već 35 godina proizvodnjom dijetetskih preparata od lekovitog bilja. Ranije smo se zvali "FITOTERAPIJA TOŠIĆ" ali posle reorganizacije smo dobili novo ime "Bilje Tošić". Imamo ogromno iskustvo u lečenju sada već preko 350000 pacijenata. Bilo je među pacijentima puno viđenih ljudi od glumaca, umetnika pa do najviših političara čak i bivšeg Predsednika Vlade inače međunarodnog akademika. Svi su nam dragi ali posebno jedan Patrijarh više arhimadrita i duhovnih ljudi od kojih imamo blagoslov.

Uspešni smo u lečenju više oboljenja, posebno u čišćenju krvnih sudova iznutra od ateroskleroze, svih bakterija u uro-genitalnom traktu, oboljenja štitaste žlezde i dijabetesa.

Imamo izvrsnu saradnju sa doktorima na puno klinika gde su naši preparati i klinički ispitani. Trenutno se radi velika klinička studija u Republici Srpskoj. Fitoterapija nema loših propratnih efekata i odlična je u lečenju celokupne populacije posebno dece gde smo svi osetljivi iz potpuno razumljivih razloga.


Terapeutsko delovanje lekovitog bilja zasniva se na vezi između bio-hemijske strukture aktivnih supstanci biljaka i njihovog delovanja na organizam. Složenost sastava biljaka koje 2-3 a vrlo često i 30-40 indetifikovanih elemenata kod pojedinih vrsta, objašnjava terapeutsko delovanje jedne iste biljke kod različitih bolesti.

Efikasnost prirodnih sredstava, kada je u pitanju preventiva i samo lečenje, kao u ostalom i u zvaničnoj medicini, zavisi od kompletne i dobre dijagnoze. Mada izgleda jednostavna i svima razumljiva, fitoterapija je određena pojedinim principima i ograničenjima. Treba je dobro upoznati i razumeti, kako ne bi dospeli u krajnost da je pretvorimo u lek sa "čudotvornim" - lek koji leči svaku bolest.

Prirodne lekove moramo primenjivati stručno i uz lekarsku asistenciju, da bi se očuvala njena vrednost i izbegle kompromitujuće situacije, koje nastaju kada se fitoterapijom bave neuki često polupismeni ljudi – bez ikakvog fitofarmatološkog ili medicinskog znanja.

Fitoterapeutski preparati ne trebaju biti predstavljeni kao put u lečenje izolovan i nezavistan od drugih terapijskih postupaka i sredstava. Lečenje biljem i savremena medicina se sve više upotpunjuju, pomažući lečenjem različitih bolesti. Fitoterapija olakšava regeneraciju organizma i učvršćuje njegov imuno-biološki to jest odbrambeni sistem.

Priroda nam velikodušno nudi svoju saradnju, podršku i smernice u cilju obnove vitalnosti ljudskog organizma. Cenimo prirodu i trudimo se da razumemo i prihvatimo njenu poruku čovečanstvu.